Jednorázové plasty ohrožují život lidí a zvířat.

Přidejte se k hnutí a zachraňme svět před plastovým odpadem

Rádi bychom se zbavili všech forem jednorázových plastů. Naše oceány nejsou skládka! Více

61399 podpisů
již máme

Co podepisujete?

Každý rok se dostává do oceánů přibližně 8 milionů tun plastu. Moře se pod jejich návalem dusí a nemohou se bránit.

Naše vlády by však mohly tento trend změnit. Ministři členských zemí EU právě revidují celoevropské právní předpisy v oblasti nakládání s odpadem. Oslovte s námi klíčové ministry a vyzvěte je, aby ukončili znečišťování oceánů plasty!

Zjistit více

Množství plastů, které končí v oceánech neustále roste. Z těchto plastů ve skutečnosti naprostou většinu vůbec nepotřebujeme a jejich opětovná recyklace fatálně selhává.

Z moří a oceánů se plastovým znečištěním stávají největší skládky na světě.
Plast zůstává v životním prostředí až stovky let a může snadno zahubit divoký mořský život. Zároveň se z oceánů dostává do potravního řetězce, a má tak přímý dopad i na lidské zdraví.

V oblasti Středozemního moře byly ve vnitřnostech vorvaňů, ryb, ptáků a želv nalezeny plastové úlomky. Pomozte to zastavit!

CO MOHOU MINISTŘI ZMĚNIT?

  • Zajistit, aby nové zákony pro nakládání s odpadem dovolily evropským zemím omezovat a zakazovat produkci největších zdrojů plastového odpadu.
  • Přijmout zásadní opatření, která povedou k omezení plastů na jedno použití a zároveň budou inspirovat ke změnám v chování lidí a k technologickým inovacím. Musíme množství plastových materiálů omezit a využívat opakovaně a až potom začít s recyklací.

TEXT VÝZVY MINISTRŮM:

Vážení ministři, vážené ministryně,

plastový odpad okupuje naše životní prostředí, jak na zemi, tak v moři. Vědci odhadují, že globálně končí v oceánech něco mezi 4,7 až 12,7 miliony tun plastu. To škodí mořskému životu a zanechává v oceánech toxickou stopu, která skrze potravní cyklus ovlivňuje i lidské zdraví.

Ve všech evropských vodách byl nalezen plastový odpad z oceánů. Ten se zároveň ve velkém množství vyskytuje na pobřežích, kontinentálních šelfech i v hlubokých mořských vodách.

Evropa hraje mezi globálními producenty plastů zásadní roli. Je druhým největším producentem plastů na světě a ročně produkuje okolo 50 milionů tun plastu. Obalové materiály jsou nejčastějším využitím těchto materiálů v EU, tvoří téměř 40 % poptávky. Velká část vyrobeného plastu se zpracuje na jednorázové produkty, které rychle končí ve spalovnách, na skládkách či na dnech řek, moří a oceánů.

V roce 2014 se v Evropské unii zrecyklovalo pouze 29,7 % veškerého použitého plastu. Zbytek putoval do skládek či spaloven. V roce 2012 vyvezly země evropské sedmadvacítky polovinu vysbíraných plastových obalů zhruba o váze 3,4 miliony tun do zahraničí (87 % z nich skončilo v Čině).

Přestože v jiných oblastech ochrany životního prostředí je Evropská unie na špici, pro vyřešení problematiky plastového odpadu a pro zlepšení využívání cenných surovin očividně neudělala dost. Revize směrnice EU o nakládání s odpady (Circular Economy package) dává evropským státům ojedinělou možnost přijmout opatření, které množství jednorázového plastu rapidně sníží. Zároveň se Evropa může stát lídrem v úsilí zbavit svět plastového znečištění.

Proto Vás vyzýváme, abyste prosazoval/a smysluplná opatření na omezení jednorázových plastových obalů, pevně zakořeněná v evropském právu, a abyste při jednání Evropské rady podpořili konkrétně tyto požadavky:

  • Dejte členským státům možnost přijímat národní opatření a tržní regulace nad rámec evropské směrnice, aby mohly účinněji omezovat množství vyprodukovaných jednorázových plastových obalů.
  • Zajistěte, aby všichni výrobci a dovozci museli splňovat principy Rozšířené odpovědnosti výrobce (Extended Producer Responsibility) a aby jejich finanční kompenzace pokryla nakládání s odpadem v celém výrobním a spotřebním cyklu, a to včetně plastů a obalů z nich.
  • Zajistěte, aby výrobci, jejichž zboží má malý dopad na životní prostředí, je trvanlivé, recyklovatelné a netoxické, platili na těchto poplatcích méně.
  • Prosaďte zvláštní cíl pro znovuvyužívání plastového odpadu roce 2030 ve výši minimálně 10%. .
  • Připravte závazný plán na redukci mořského odpadu v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN.

S pozdravem

Občané České republiky

USPOŘÁDEJTE PROMÍTÁNÍ FILMU A PLASTIC OCEAN

Co můžete udělat?

Peklo v oceánech

Podpořte výzvu

Marta Kubišová

"O Greenpeace vím, že je celosvětově uznávanou organizací, která si zasluhuje respekt a snažím se ji podporovat dle svých možností. Lidé v Greenpeace se obětují za každého z nás při záchraně živých tvorů a ochraně přírody na celé planetě."

Výzvu podporují

http://act.gp/2ti8sNM http://www.platforma8.org http://act.gp/2uhJq5o http://act.gp/2uBtpYa http://act.gp/2w96vWI http://act.gp/2uHXWoj