Evropa může zatočit s plastovým znečištěním

3. 8. 2018

Evropská komise představila návrh nové legislativy, která má omezit jednorázové plasty a pomoci tak vyřešit problém všudypřítomného plastového znečištění. O poměrně ambiciózním návrhu budou rozhodovat vlády členských zemí a Evropský parlament. Hlasování, které by mělo proběhnout do konce tohoto roku, jasně ukáže, jak vážně politici myslí svůj často deklarovaný boj s plastovým odpadem, a nakolik spíše vycházejí vstříc různým lobbistickým skupinám.  Pro Česko může nová směrnice kromě jiného znamenat zavedení záloh na PET lahve.

Evropská unie zdaleka není největším znečišťovatelem světových moří a oceánů. I tak se z ní  ale každoročně dostane do oceánů až 500 000 tun plastového odpadu. Toto číslo zhruba odpovídá 66 tisícům popelářských vozů. Plastový odpad z evropských zdrojů navíc končí v obzvláště citlivých mořských oblastech, jako jsou například panenské části Severního ledového oceánu či Středozemní moře. Nedávno provedené studie ukazují, že právě ve Středozemním moři se plasty hromadí v hustotě srovnatelné s oblastmi s nejvyšší akumulací plastů v oceánech. Navrhovaná opatření zabrání škodám na životním prostředí, které by do roku 2030 představovaly ekvivalent 22 miliard eur a podle odhadů dopadových studií ušetří spotřebitelům 6,5 miliardy eur. Cílem EU navíc je řešit problém globálně, jak se to stalo například při čištění řeky Gangy. Nejsme sice lídrem ve znečištění, ale můžeme být lídrem v hledání a prosazování řešení.

A o jaká řešení se jedná?

  • Zákaz některých plastových výrobků: Pokud existují dostupné a cenově přijatelné alternativy, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán. Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balónkům, které budou muset být vyrobeny z udržitelnějších materiálů.
  • Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.
  • Povinnosti pro výrobce: Výrobci se budou podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady, s úklidem a osvětou. Tyto povinnosti se budou týkat zejména výrobců nádob na potraviny, sáčků a obalů (např. od bramborových lupínků a cukrovinek), nápojových obalů a kelímků, tabákových výrobků s filtry (např. cigaretových nedopalků), vlhčených ubrousků, balónků a lehkých plastových tašek. Dostanou také pobídky k vývoji méně znečišťujících alternativ k těmto produktům.
  • Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů, například prostřednictvím systémů vratných záloh.
  • Požadavky na označování: Některé produkty budou muset mít jasné a standardizované označení, které bude obsahovat návod, jak se má odpad likvidovat a informace o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a přítomnosti plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky či balónky.
  • Osvětová opatření: Členské státy budou povinny zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a také o dostupných systémech pro opětovné použití těchto výrobků.

Je dobré připomenout, že Komise návrhem nové legislativy reaguje na alarmující vědecká data o množství a všudypřítomnosti plastového znečištění. Za omezení jednorázových plastů se po celé Evropě vyslovily statisíce lidí. Jen v Česku výzvu evropským ministrům Plast je past podepsalo přes 70 tisíc lidí. To je dobrá výchozí pozice pro to, aby bylo oněch ambiciózních cílů během schvalovacích procesů skutečně dosaženo.

Zálohované PET lahve na obzoru?

Některá opatření mají širší dopad. Závazný cíl 90 % zpětného odběru plastových lahví, který Komise navrhuje, nahrává zavedení zálohového systému pro plastové láhve. Pouze v zemích, kde tento systém funguje, mohou o splnění tohoto cíle realisticky uvažovat. Čeští obchodníci, obaláři, odpadáři a  producenti nápojů ještě donedávna velmi ostře proti zálohovaným PET lahvím vystupovali. Ovšem i zde došlo k dílčímu posunu, když jeden z největších producentů nealkoholických nápojů (Karlovarské minerální vody) zálohování veřejně podpořil.

O návrhu se bude rozhodovat během podzimu a i Vy můžete pomoci zajistit, aby nebyl oslaben, naopak, aby byl doplněn o celoevropské závazné cíle na omezení jednorázových jídelních boxů a plastových kelímků. Podpořte Evropu bez plastového znečištění zde: link na petici


Sdílet na Facebooku

Další novinky Darujte