Otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá, než se plasty rozloží?

To záleží na několika faktorech, včetně toho, o jaký typ plastu se jedná, či v jakém přírodním prostředí se nachází.  Mnoho plastů se biologicky neodbourává skoro vůbec, nehledě na to, v jakých jsou přírodních podmínkách. Jiné se velice pomalu rozkládají vlivem větru, vody a světla. Plasty ve vodním sloupci, nebo na mořském dně se rozkládají dokonce ještě pomaleji, protože nepřicházejí do styku se světlem a kyslíkem. Ve studených, hlubokých oceánských vodách může rozklad plastů trvat i stovky let.

Je mojí povinností recyklovat plasty?

Pouze 14 % plastových obalů z celého světa se skutečně recykluje. V případě Evropské unie nebylo v roce 2014 recyklováno více než 30 % použitých plastů, které skončily v odpadu. Zbytek byl buď převezen na skládky, nebo spálen. A tyto údaje nezahrnují všechen plast, který je odhozen v přírodě a který může následně uniknout do oceánů. Současný systém hospodaření s odpadem je zcela nedostatečný. My všichni se musíme samozřejmě snažit udělat správnou věc a plasty a další materiály třídit. Musíme si přiznat, že jde o obrovský problém, a musíme začít řešit samotnou příčinu. Nejen zákazníci, ale také společnosti a politici musí omezovat nadměrnou produkci plastového odpadu. Tento problém nezmizí, dokud společnosti nepřestanou užívat plasty na jednou použití, nenahradí je systémy založenými na recyklaci a obnovitelných materiálech a dokud politici nezačnou tyto nové způsoby důrazně podporovat

Co je oběhové hospodářství a jak se Evropská unie podílí na znečišťování plastem?

Oběhové hospodářství je udržitelný model ekonomiky, který je založen na zodpovědném využívání a spotřebě zboží. Podle Evropské unie „model oběhového hospodářství zachovává hodnotu produktů a materiálů co nejdelší možnou dobu, odpad a spotřeba zdrojů je minimalizována a použité výrobky zůstávají v ekonomice a jsou opakovaně využívány, aby byl využit veškerý jejich potenciál“. Evropa má zásadní roli v produkci plastů. Je druhým největším výrobcem plastů na světě (produkuje přibližně 50 milionů tun plastů ročně). Nejvíce plastů se v EU spotřebuje na výrobu obalů, které tvoří téměř 40 % celkové poptávky. Z mnoha plastů se také vyrábí produkty na jedno použití, které jsou záhy spalovány, nebo končí na skládkách a v oceánech.

Co jsou nejčastější druhy plastů, které znečišťují oceány?

Příklady nejčastějších druhů plastů, které se nacházejí na plážích a v přímořských oblastech:

  • Plastové láhve (a kelímky)
  • Obaly na jídlo
  • Brčka
  • Nákupní plastové tašky a sáčky
  • Plastové jednorázové příbory
  • Mikroplasty (částice 5mm a menší)
  • Předměty používané k rybaření